Leštění forem a nástrojů

Leštění je proces pro konečnou úpravu povrchu, jehož cílem je snížení drsnosti, odstranění defektů anebo zvýšení estetiky. Nejčastěji užívanými nástroji jsou diamantové pasty v kombinaci s filcy, leštící kotouče, kartáčky, pilníky, brusné kameny nebo gumovky. Hlavní oblasti průmyslu, které provádějí leštění jsou automobilový, kosmetický, zdravotnický a sklářský. 

Leštění poté rozdělujeme na Zrcadlové leštění. Tedy takové, jehož technologie zajišťuje minimální drsnost a vysoce dekorativní vzhled. Díky svým postupům umožňuje zpracovat jednoduché i tvarově náročné povrchy. Postup leštění je poté postupný, a to od hrubého, až po nejjemnější. To vše probíhá pomocí různých brusných materiálů. Závěrečného nejvyššího lesku dosáhneme pomocí diamantových past. 

Další technikou je leštění forem. Tato technika je vysoce specializovaný proces, během kterého přistupujeme k finálnímu mechanickému zušlechtění povrchu formy. Pro dosažení požadovaného výsledku je potřeba dodržovat předepsaný postup práce, spolu s kvalitními nástroji. Pojďme se tedy podívat, jak takový postup vypadá. 

Prvním a zcela zásadním krokem je, jak už bylo zmíněno, volba správných nástrojů. Naše společnost je oficiálním distributorem výrobce brusných kamenů Bellstone a GP pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto značky jsme vybrali pro jejich unikátní vlastnosti, perfektní kvalitu a nízkou cenu. Díky těmto faktorům poskytujeme vysoce kvalitní služby s širokým uplatněním na našich trzích. Po výběru vhodného typu brusného kamene, podle typu ošetřovaného materiálu a varianty operace, přistoupíme k samotnému procesu leštění. 

Na začátek operace vybereme kámen s co nejhrubším zrnem, se kterým následně pracujeme buďto ručně, za pomocí držáku anebo strojně, s kamenem upnutým v leštičce. Leštičky neboli pneumatické a elektrické nástroje dále dělíme na rotační a kmitační.  Leštění se musí provádět vždy jedním směrem, poté proti směru a následně křižně. Tímto postupem docílíme zmizení všech rýh a vypadlin materiálu. Po této operaci vybereme brusný kámen s vyšší zrnitostí a celý popsaný postup opakujeme. Vždy při změně zrna zkontrolujeme zvlnění povrchu, například úhelníčkem. Povrch musí být dokonale rovný a bez dírek. Vady nazýváme vypadliny, neboli pomerančový povrch. 


Snímka obrazovky 2023-06-23 140905


Po úspěšném „vybroušení“ pomocí brusných kamenů přistoupíme k užití diamantové pasty. Naše společnost nabízí jak české, tak japonské diamantové pasty nejvyšší kvality, jejichž funkčnost dokládá užívání v automobilovém průmyslu a zlatnictví. Po výběru správné diamantové pasty, naneseme potřebné množství na filcový nástroj a opět provádíme ruční nebo strojní leštění. Stejně tak, jako u brusných kamenů, i zde začínáme od nejhrubší zrnitosti, až po tu nejjemnější. Leštíme opět všemi popsanými směry, a to primárně pro dosažení dokonalého povrchu. Při změně zrnitosti je však tentokrát nutné vyměnit i samotný filcový nástroj. Pokud by se tak nestalo, došlo by k promíchání zrn a následnému poškrábání leštěného povrchu. Pro leštění diamantovou pastou můžeme využít i plastové nebo měděná tělíska, které se upínají na tyčinky, 

Odstranění problému při přeleštění 

Mezi nejčastější problémy patří tak zvané „přeleštění povrchu“. Přeleštění je stav, při kterém dochází ke značnému zhoršování opracovávaného povrchu a výskytu nechtěných vad. Mezi tyto defekty se řadí kráterkovost a dolíčkování neboli špendlíkové dírky. 

Kráterkovost neboli výskyt nepravidelného, drsného povrchu. Tento stav může být způsoben z několika různých příčin. Nejčastějším důvodem je přehřátí nebo přesycení uhlíkem při tepelných úpravách, v kombinaci s vysokým tlakem a příliš dlouhým a intenzivním leštěním. Tvrdší materiál se chová lépe při vyšším leštícím tlaku, naopak měkký materiál je náchylnější, a proto je jej snazší přeleštit. 

Pozor! Chybnou, avšak normální reakcí osoby, která vidí, že se povrch viditelně zhoršil, je zvýšení leštícího tlaku a zvýšení intenzity leštění. Takový proces vede nevyhnutelně k dalšímu zhoršení a výskytu defektů. 

Tento nevítaný stav má naštěstí dvě varianty řešení, kterými se dá celý proces zachránit.

 • První variantou je odstranění vadné vrstvy broušením za použití velice hrubé diamantové pasty. Při závěrečném leštění vynakládejte poté nižší tlak, aby se proces vady neopakoval.
 • Druhou variantou je uvolnění namáhání materiálu. To nastane zhruba při teplotě kolem 25 °C, pod poslední teplotou temperování. Následně opět přebruste opracovávaný povrch hrubou pastou, dokud nezískáte uspokojivý povrch. Poté proveďte znovu finální proces leštění.

Dolíčkování, tedy velmi malé dolíčky, které se objeví na leštěném povrchu. Většinou bývají způsobené přítomností strusky (nekovové), ve formě křehkých oxidů, které se utrhnou z povrchu při leštění. Dalším důvodem bývá rozdílná tvrdost raznice a částic strusky. Během leštění se raznice obrobí z větší míry než tvrdé částice strusky, což má za následek samotný důlek. Jednou z variant prevence je výběr vysoce kvalitní a čisté oceli. 

I tento stav jde naštěstí vyřešit, a to opětovným přebroušením povrchu měkkým brusným kamenem. Poté následuje poslední proces leštění, který uvede povrch do požadovaného stavu. 

Snímka obrazovky 2023-06-23 141040jn

Praktické rady 

 • Brusné nástroje jsou k dispozici v různých materiálech a tvrdostech. Od kovů, různých typů vláken, až po jemnou plsť. Tvrdost brusného nástroje má vliv na diamantová zrnka a celkový efekt leštění.
 • Leštění by proto vždy mělo být prováděno v suchém a bezprašném místě. Tvrdé prachové částice mohou totiž lehce znečistit. Brusivo a zničit téměř hotový povrch. 
 • Každý leštící nástroj by měl být používán jen pro jeden daný stupeň zrnitosti a přechováván v prachotěsném obalu
 • Leštící nástroje se postupně stávají impregnovatelnými a zlepšují se používáním. 
 • Ruce pracovníka i obrobek by měly být dokonale čisté. Obrobek pomocí mastného rozpouštědla a ruce mýdlem. 
 • Pasta se přímo na nástroj nanáší jen při manuálním leštění. Při strojovém leštění se pasta nanáší na obrobek. 
 • Tlak leštění volíme podle tvrdosti daného nástroje a zrnitosti pasty. Při nejjemnější zrnitosti by tlak měla vytvářet pouze váha užívaného nástroje
 • Pro odstranění velkého množství materiálu je potřeba tvrdého leštícího nástroje a hrubé pasty. 
 • Proces leštění musí vždy začít v rozích a hranách nebo jiných složitých místech nástroje/formy. 

V případě Vašeho zájmu se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám s čímkoliv poradíme. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz